[Clip-sub] Kannagi ~ Crazy Shrine Maidens Ep 10 + 11

Epu wăng bomb rát quá anh em ơi

kannagi2

Tiếp tục xin phép Epu cho 2 em rồng lên mặt tiền. Mỗi ngày kíck nó 2 3 phát là em nó lớn nhanh lắm
DragonadoptersDragonadopters


Cho nhai Tô rần trước:

Tô rần Ep 10 HD (h264 1280×720)

MU Ep 10 HD (h264 1280×720)

MU Ep 11 HD (h264 1280×720)

MF Ep 10 HD (h264 1280×720) – Part1………Part2

MF Ep 11 HD (h264 1280×720) – Part1………Part2………Part3

FWT Ep 10 HD (h264 1280×720)

FWT Ep 11 HD (h264 1280×720)

GL & HF

4 Replies to “[Clip-sub] Kannagi ~ Crazy Shrine Maidens Ep 10 + 11”

  1. :cry: Một đợt dính bom liên tục giờ thèm ăn bom quá :cry: Còn có 2 ep nữa thôi release một lượt luôn nhé :lol:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »