[Clip-sub] Sengoku Basara II

Ultimate Boss của season 2 quả là imba

Thành viên tham gia project :

Translate/ Edit/ Typeset/ QC/Upload : Invincible_Dark_Thunder

Kara Fx : Ép U Xê Ka -sama

Encoder: Phúc non trym

Ep 1 (MQ 720 p ) :

MU

MF

8 Replies to “[Clip-sub] Sengoku Basara II”

  1. cuối cùng cũng release, mà có kara ko

    ss2 action vẫn đĩnh như ngày nào, và plot vẫn chém gió và ngu học như ngày nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »