20 Replies to “[Clip-sub] Yosuga no Sora – 02”

  1. phiền phức nhỉ, thôi nói chung hiểu ra vấn đề thì có nhiều cách sửa lắm
    copy tên phim E rồi sửa lại trong PatchV-sub.bat cũng được

  2. dấu trừ thường trên bàn phím khi viết lên trang clip-sub sẽ bị biến đổi thanh` ” – ” (dài hơn bt) nên khi copy dòng [UTW-Ryuumaru] Yosuga no Sora – 02 [720p][8849FD46].mkv của cậu thì ko đc mà phải sửa dấu ” – ” về lại bt mới đc.

  3. cậu nghĩ sao vậy, trong cái patch V-sub.bat tớ viết là [UTW-Ryuumaru] Yosuga no Sora – 02 [720p][8849FD46].mkv , cậu không đổi tên phim thành như thế thì làm sao máy tính nó tìm được file nguồn

  4. không dùng tên [UTW-Ryuumaru] Yosuga no Sora – 02 [720p][8849FD46].mkv đc phải đổi dấu ” – ” thành dấu trừ thường trên bàn phím.

  5. Đã đổi tên file thành [UTW-Ryuumaru] Yosuga no Sora – 02 [720p][8849FD46].mkv mà vẫn không patch được. “The system cannot find the file specified

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »