Clip-sub.com

[Clip-sub] CLANNAD ~After Story~ DVD Vol 5 (Ep 13 ~ 15)

Hàng mong đợi đã lâu mặc dù hơi bị bốc mùi kaka

konachancom-45013-sample

Cùng nhau nuôi rồng con lào!^^

DragonadoptersDragonadoptersDragonadopters

Download links:

Tồ rên Vol 5 (Ep 13 ~ 15) Nhai trước lào :hoisinh:

FWT Ep 13

FWT Ep 14

FWT Ep 15

MU Ep 13

MU Ep 14

MU Ep 15

MF Ep 13-Part 1…..Part 2…..Part 3

MF Ep 14-Part 1…..Part 2…..Part 3

MF Ep 15-Part 1…..Part 2…..Part 3

<>HF & GL

Comments
  • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »

  • CyberDot May 5, 2009 at 08:00

    Tui mún hỏi sao tập nào cũng nặng quá vậy, toàn ~250Mb, lưu trong máy ai mà chịu cho nổi. Có nguyên nhân nào khác không vì tui thấy để khoảng 60-70 Mb cũng đã mịn và nét lắm rồi. :?:

  • ilindan May 1, 2009 at 19:23

    tem tem , tui mong trái bom cái này lâu lám rồi , thanks nhá