4 Replies to “[Clip-sub] Kannagi ~ Crazy Shrine Maidens Ep 12”

  1. Yeah!!! Cố lên bác ơi, nhanh có ep cuối nhé! Sự cố máy tính có ảnh hưởng đến tiến độ Kannagi không hả bác? Khổ thân bác! (Khổ lây cả em) =))

  2. lần đầu nói bấm 3 lần 1 ngày, lần sau thì bấm 1 lần ngày, bây giờ thì 1 đến 2 lần ngày :roll:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »