12 Replies to “[Clip-sub][SS] Beelzebub – 32”

  1. Chào các bạn nhóm mình sắp tới sẽ delay beelzebub khoảng 2 tuần hoặc hơn, vì nhà của Translator Ashura có chuyện buồn… nên khi nào ổn định thì bạn ấy mới quay lại làm được mong bà con thông cảm và chia buồn cùng Ashura

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »