Clip-sub.com

[Clip-sub][SS] Chobits [BD 720p] – Ep 2v2 & Ep 3

Tính từ từ up mà Cạp ăn hại lại làm hỏng Ep 2 nên làm lại ver 2 với Ep 3 hàng tặng kèm :ok:

Spoiler title

——————————-
|   Download: 4share   |
——————————-

Scorpid

Fuck the fucking fuckers...
  • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »