5 Replies to “[Clip-sub][SS] Shiba Inuko-san – 02”

  1. Con shiba – inuko san thiệt là bá đạo

    Chó sống đc 28 năm thì phải ‘3’ , chó này chạy không nhanh ‘3’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »