Gin no Saji 2 – 07

07
Update Ep 07
Tổng quan
Tựa phim: Gin no Saji 2

Thể loại phim: TV Series

Số tập: ??

Thời gian khởi chiếu: 10.01.2014 đến ??

Hãng sãn xuất: A1-Pictures


Nội dung: chắc cũng từa tựa như ss1

Thành viên thực hiện
Translator: Uncle Lì

Download

4 Replies to “Gin no Saji 2 – 07”

  1. Thank, Merci, Ni-hao…

    Bộ này coi giải trí nhẹ nhàng thích ghê. Chán ngán mấy cái action, transfrom, harem.. vớ vẩn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »