Clip-sub.com

Gin no Saji 2 – 08

08
Update Ep 08
Tổng quan
Tựa phim: Gin no Saji 2

Thể loại phim: TV Series

Số tập: ??

Thời gian khởi chiếu: 10.01.2014 đến ??

Hãng sãn xuất: A1-Pictures


Nội dung: chắc cũng từa tựa như ss1

Thành viên thực hiện
Translator: Uncle Lì

Download

Uncle Lì

Nan te neee ~~

Latest posts by Uncle Lì (see all)

Comments
  • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »

  • togashiyuuta March 14, 2014 at 23:51

    thanks nhiều!

  • RainRain March 14, 2014 at 10:18

    thank nhóm :)

  • Clara March 14, 2014 at 06:20

    hóng con hàng này mãi :3