Clip-sub.com

Shingeki no Bahamut Genesis-07

snb7 (600 x 337)

Vừa thi lên N xong nên giờ mới rảnh để dịch và update phim, các bạn thông cảm (Không phải là mải chơi gane trên con alienware mới đâu)

THÔNG TIN CHUNG

~DOWNLOAD~

MEGAUPLOAD

4SHARE

3 thoughts on “Shingeki no Bahamut Genesis-07

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »