Clip-sub.com

Shingeki no Bahamut Genesis-07

snb7 (600 x 337)

Vừa thi lên N xong nên giờ mới rảnh để dịch và update phim, các bạn thông cảm (Không phải là mải chơi gane trên con alienware mới đâu)

THÔNG TIN CHUNG

~DOWNLOAD~

MEGAUPLOAD

4SHARE

Nợ Như Chúa Chỷm

Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Chym Độc Tôn

Latest posts by Nợ Như Chúa Chỷm (see all)

Comments
 • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »

 • mjtsugin December 12, 2014 at 13:56

  (Không phải là mải chơi gane trên con alienware mới đâu) :no:

 • niapfolegna December 12, 2014 at 10:20

  (Không phải là mải chơi gane trên con alienware mới đâu)
  lololo

 • AT December 12, 2014 at 07:51

  Ờ, ok, thông cảm.
  Còn 1 ep nữa đuỗi kịp, ráng lên :bp: