Clip-sub.com

Sword Art Online II – Ep 08

Sword Art Online II - 08
Update Ep 08
Nghi án rapist :ok:

Thông tin phim

Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel

Download
Mega
4share.vn

Cú the Elder

Cú có gai

Latest posts by Cú the Elder (see all)

Comments
 • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »

 • Fye August 25, 2014 at 07:38

  Thanks hàng trước. 23:40 hình như là death gun thì phải mmm

 • Dark Maru August 24, 2014 at 17:00

  Asuna-chan ơi :(( :((

 • Torai August 24, 2014 at 16:45
 • Thinh Pham August 24, 2014 at 13:54
 • eeeeee2011tiger August 24, 2014 at 11:28

  Đệt, thanh niên dạo này sao mà manh động vãi
  P/S: Càng ngày càng mất niềm tin vào “Kirito-chan” :os:

 • RainRain August 24, 2014 at 11:11

  Cả tuần chỉ còn mong đến ngày này. Xem xong rồi lại chờ. :ok:

 • kaizu August 24, 2014 at 10:43

  Arigato Gozaimusuuuuu :)

 • Yuuki August 24, 2014 at 10:39

  Temmmmmmmmmmmmmm kaka

 • Aoi No EXorcist August 24, 2014 at 10:38

  EP này hình như có cảnh nóng của “Gái” Kirito mmm

 • Aoi No EXorcist August 24, 2014 at 10:37

  Hóng của Cú khi sáng h… :3 :)