[Thông-báo] Clip-sub sắp in áo

Sắp tới Clip-sub sẽ in áo riêng cho các thành viên, đương nhiên bạn nào thích thì có thử gửi tiền nhờ in, nhưng chuyện này tính sau.

Bây giờ toàn thể anh em Clip-sub đang điên đầu với thiết kế mẫu áo. Hiện tại đã được vài mẫu. Anh em đóng góp ý kiến. 2 Dòng sologan được dùng là “Clip-sub” và “The leading sickos fansub”.

Ai có khả năng PTS hoặc có người quen in áo thì hãy giúp đỡ chúng tớ nhé.


Mẫu áo
Mẫu áo là áo phông cụt tay, đen hoàn toàn.


Kiểu chữ

Bạn thích font chữ kiểu nào? (Được chọn 2)

View Results

Loading ... Loading ...
Kiểu 1


Kiểu 2


Kiểu 3


Kiểu 4


Kiểu 5


Kiểu 6


Kiểu 7

Kiểu hình kèm chữ

Bạn thích hình nào? (Được chọn 3)

View Results

Loading ... Loading ...
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Hình 5
Hình 6
Hình 7
Hình 8
Hình 9
Hình 10
Anh em có ý kiến gì thì cứ post bài í kiến tại đây

42 Replies to “[Thông-báo] Clip-sub sắp in áo”

  1. mình thích kiểu chữ 2 còn về ảnh thì … máy mình không tài nào nhìn được mới khó chịu !!! Chuyện này tinh sau . Mình muốn hỏi nếu in áo thì gửi tiền cho ai vậy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »