Clip-sub.com

Update link die P.1

Bungaku Shojo Movie & Hayate ss2

Sorry mọi người vì phải đặt link vào dạng multiURL, vì dạo này MF hay xóa file do bị report bản quyền nên đặt thông qua 1 link khác như thế này sẽ giữ cho link đc sống lâu hơn. Update link die gồm có Bungaku Shoujo Movie và Hayatess2

Admin

I'm a victim of myself, I created Clip-sub

Latest posts by Admin (see all)

Comments
  • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »

  • bun March 31, 2011 at 16:26

    tình hình là file tổng hợp load ko được,các file tổng hợp của các web khác cũng tiêu lun,còn mấy bộ mình chưa down,hjz hjz