[Update] Mediafire links for Suzumiya Haruhi No Yuuutsu

Được thanh25896 up hộ :D Ai ko down đc ở Adrive thì nhào dzô nhé :twisted:

Ep 0-Part 1……….Ep 0-Part 2……….Ep 0-Part 3

Ep 1-Part 1……….Ep 1-Part 2……….Ep 1-Part 3

Ep 2-Part 1……….Ep 2-Part 2……….Ep 2-Part 3

Ep 3-Part 1……….Ep 3-Part 2……….Ep 3-Part 3

Ep 4-Part 1……….Ep 4-Part 2……….Ep 4-Part 3

Ep 5-Part 1……….Ep 5-Part 2……….Ep 5-Part 3

Ep 6-Part 1……….Ep 6-Part 2……….Ep 6-Part 3

Ep 7-Part 1……….Ep 7-Part 2……….Ep 7-Part 3

Ep 8-Part 1……….Ep 8-Part 2……….Ep 8-Part 3

Ep 9-Part 1……….Ep 9-Part 2……….Ep 9-Part 3

Ep 10-Part 1……….Ep 10-Part 2……….Ep 10-Part 3

Ep 11-Part 1……….Ep 11-Part 2……….Ep 11-Part 3

Ep 12-Part 1……….Ep 12-Part 2……….Ep 12-Part 3

Ep 13-Part 1……….Ep 13-Part 2……….Ep 13-Part 3

5 Replies to “[Update] Mediafire links for Suzumiya Haruhi No Yuuutsu”

 1. mới coi xong bộ này. công nhận là hay cực kỳ

  làm quả mirror rapidshare cho anh em có acc down lẹ chút

  http://rapidshare.com/files/164576145/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_0.mkv.001
  http://rapidshare.com/files/164576153/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_0.mkv.002
  http://rapidshare.com/files/164576089/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_0.mkv.003
  http://rapidshare.com/files/164576137/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_1.mkv.001
  http://rapidshare.com/files/164576134/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_1.mkv.002
  http://rapidshare.com/files/164576102/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_1.mkv.003
  http://rapidshare.com/files/164577573/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_2.mkv.001
  http://rapidshare.com/files/164577561/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_2.mkv.002
  http://rapidshare.com/files/164577552/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_2.mkv.003
  http://rapidshare.com/files/164577589/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_3.mkv.001
  http://rapidshare.com/files/164577569/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_3.mkv.002
  http://rapidshare.com/files/164577514/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_3.mkv.003
  http://rapidshare.com/files/164577576/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_4.mkv.001
  http://rapidshare.com/files/164577581/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_4.mkv.002
  http://rapidshare.com/files/164577563/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_4.mkv.003
  http://rapidshare.com/files/164577554/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_5.mkv.001
  http://rapidshare.com/files/164577559/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_5.mkv.002
  http://rapidshare.com/files/164577505/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_5.mkv.003
  http://rapidshare.com/files/164577572/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_6.mkv.001
  http://rapidshare.com/files/164577548/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_6.mkv.002
  http://rapidshare.com/files/164577504/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_6.mkv.003
  http://rapidshare.com/files/164577538/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_7.mkv.001
  http://rapidshare.com/files/164577560/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_7.mkv.002
  http://rapidshare.com/files/164577583/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_7.mkv.003
  http://rapidshare.com/files/164577556/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_8.mkv.001
  http://rapidshare.com/files/164577534/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_8.mkv.002
  http://rapidshare.com/files/164577526/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_8.mkv.003
  http://rapidshare.com/files/164577567/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_9.mkv.001
  http://rapidshare.com/files/164577574/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_9.mkv.002
  http://rapidshare.com/files/164577520/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_9.mkv.003
  http://rapidshare.com/files/164576175/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_10.mkv.001
  http://rapidshare.com/files/164576126/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_10.mkv.002
  http://rapidshare.com/files/164576057/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_10.mkv.003
  http://rapidshare.com/files/164576111/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_11.mkv.001
  http://rapidshare.com/files/164576081/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_11.mkv.002
  http://rapidshare.com/files/164576061/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_11.mkv.003
  http://rapidshare.com/files/164576086/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_12.mkv.001
  http://rapidshare.com/files/164576101/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_12.mkv.002
  http://rapidshare.com/files/164576052/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_12.mkv.003
  http://rapidshare.com/files/164576117/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_13.mkv.001
  http://rapidshare.com/files/164576093/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_13.mkv.002
  http://rapidshare.com/files/164576080/_Clip-sub__848x480-h264-Vorbis_Suzumiya_Haruhi_No_Yuuutsu_Ep_13.mkv.003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »