Clip-sub.com

Akatsuki no Yona (Completed)

Akatsuki no Yona – Ep 24 [END]

Akatsuki no Yona – Ep 24 [END]

Akatsuki-no-Yona---24
Update Ep 24
Nice Ending rồi, xin hẹn ngày gặp lại
:bye:
Thông tin phim
more
Akatsuki no Yona – Ep 23

Akatsuki no Yona – Ep 23

Akatsuki-no-Yona---23
Update Ep 23
Thông tin phim
more

Akatsuki no Yona – Ep 22

Akatsuki-no-Yona---21
Update Ep 22
Người dịch khác thì cú không biết, riêng cú thì xin lỗi vì đã delay vô thời hạn 1 ngày
:bp:
Thông tin phim
Thành viên thực hiện: Cú The Elder
more
Akatsuki no Yona – Ep 21

Akatsuki no Yona – Ep 21

Akatsuki-no-Yona---21
Update Ep 21
:bp:
Thông tin phim
Thành viên thực hiện: Cú The Elder
more
Akatsuki no Yona – Ep 20

Akatsuki no Yona – Ep 20

Akatsuki-no-Yona---20
Update Ep 20
Nữ nào đây :3
Thông tin phim
Thành viên thực hiện: Cú The Elder
more

Akatsuki no Yona – Ep 19

Akatsuki-no-Yona---19
Update Ep 19
Akemashite omedetou gozaimasu

:3
Thông tin phim
Thành viên thực hiện: Cú The Elder
more
Akatsuki no Yona – Ep 18

Akatsuki no Yona – Ep 18

Akatsuki-no-Yona---18
Update Ep 18
:ok:
Thông tin phim
Thành viên thực hiện: Cú The Elder
more