[Clip-sub] Angel Beats! Ep 04

Ep 4 này có gì nào, bài OP như cũ nhưng đổi ca sỹ, đổi clip , ED thì có một “cặp” rồi , cảm giác của tớ là không thích cả clip lẫn OP mới này (mất cả Tenshi, ca sỹ cũng không được như Lia) 

Chỉ có sự xuất hiện thường xuyên của bé Yui loli là làm tớ cảm thấy ep này còn giá trị thôi 

Ôi Yui

Continue reading “[Clip-sub] Angel Beats! Ep 04”