[Clip-sub] Asura Cryin` 2

Tựa đề: Asura Cryin` 2

Tựa khác: بُكاء أشورا 2, 机巧魔神2, Asura crying 2

Tựa đề kanji: アスラクライン2

Thể loại: TV Series

Số tập: 13

Thời gian khởi chiếu: 01.10.2009 đến ??.??.????

Genre: Comedy, Ecchi, Harem, High School, Large Breasts, Seinen, Super Power

Sản xuất: Seven Arcs

Các thành viên tham gia Project:

– Translator: ducanh, Vam
– Editor: ducanh
– Timer: Horriable Fansub
– Typesetter: ducanh
– Karaeffect: chưa
– Encoder: ducanh
– Quality Checker: ducanh
– RAW Provider: ducanh
– Uploader: ducanh

Nội dung

Tiếp nối ss1

Download

Ep1v1

MF