Clip-sub.com

Berserk – Golden Age Chapter I – Egg of the High King

[Clip-sub] Berserk – Golden Age Chapter I – Egg of the High King

[Clip-sub] Berserk – Golden Age Chapter I – Egg of the High King

 

Thông tin+ Giới Thiệu

Thành Viên Tham Gia:

All Hail Manga.Otaku (a.k.a Chym-sama:trol: )

Update bản mux sub 720p

more