Clip-sub.com

Black Bullet (Completed)

Black Bullet [13 Eps][TVs][Completed]

Black Bullet [13 Eps][TVs][Completed]

bb 13
Update Ep 13 [END] Kết thúc thật là WTF, cũng chẳng biết có ss2 hay không, nhưng thôi mặc kệ.
Nếu không tính những bộ Delay hay Drop vì lý do blah blah nào đó thì đây là bộ khép lại Anime mùa xuân 2014 :ic:
Cùng chào đón Anime mùa hè vào… ngày mai nào
:bp:

Thông Tin Phim

more

Black Bullet – 12

Black Bullet – 12

bb 12
Update Ep 12.
…sayonara
:fa:

Thông Tin Phim

more

Black Bullet – 11

Black Bullet – 11

bb 11
Update Ep 11.
Gương mặt thân quen
:3

Thông Tin Phim

more

Black Bullet – 10

Black Bullet – 10

bb 10
Update Ep 10.
Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Ấu dzâm mãi mãi là bệnh lý
Ngồi tù bóc lịch vẫn cam tâm

:ok:

Thông Tin Phim

more

Black Bullet – 09

Black Bullet – 09

bb 09
Update Ep 09.
Bé moe bé mắc cỡ
:fap:

Thông Tin Phim

more

Black Bullet – 08

Black Bullet – 08

bb 08
Update Ep 08.
Ôi tềnh yêu
:bp:

Thông Tin Phim

more

Black Bullet – 07

Black Bullet – 07

bb 07
Update Ep 07.
Mất zin
:ok:

Thông Tin Phim

more