Black Bullet – 06

bb 06
Update Ep 06.
Á, đừng mà Rentarou
:trol:

Thông Tin Phim
Black-Bullet
Tựa phim: Black Bullet
Tựa eng: Black Bullet
Tựa Kanji: ブラック・ブレット
Số tập: ???, TV Series
Thời gian khởi chiếu: 08.04.2014 đến ??
Sản xuất: Kinema Citrus
Thể loại: Action, Demons, Horror, Martial Arts, Novel, Parasite, Post-apocalypse, Sci-Fi, Seinen, Violence
Thành viên thực hiện:
Biên dịch: Gấu yêu thỏ con
Biên tập: Cú yêu chuột nhắt
Tóm tắt phim
Hành trình của đệ tử Pedobear không chính tông đi giành hoa đã có chủ.

Continue reading “Black Bullet – 06”

Black Bullet – 05

bb 05
Update Ep 05.
3some thế noày cơ
:-?

Thông Tin Phim
Black-Bullet
Tựa phim: Black Bullet
Tựa eng: Black Bullet
Tựa Kanji: ブラック・ブレット
Số tập: ???, TV Series
Thời gian khởi chiếu: 08.04.2014 đến ??
Sản xuất: Kinema Citrus
Thể loại: Action, Demons, Horror, Martial Arts, Novel, Parasite, Post-apocalypse, Sci-Fi, Seinen, Violence
Thành viên thực hiện:
Biên dịch: Gấu yêu thỏ con
Biên tập: Cú yêu chuột nhắt
Tóm tắt phim
Hành trình của đệ tử Pedobear không chính tông đi giành hoa đã có chủ.

Continue reading “Black Bullet – 05”

Black Bullet – Ep 04

bb 04Ep này rất là cảm động. Khoảnh khắc này không phải ai cũng làm được :-?

Thông Tin Phim
Black-Bullet
Tựa phim: Black Bullet
Tựa eng: Black Bullet
Tựa Kanji: ブラック・ブレット
Số tập: ???, TV Series
Thời gian khởi chiếu: 08.04.2014 đến ??
Sản xuất: Kinema Citrus
Thể loại: Action, Demons, Horror, Martial Arts, Novel, Parasite, Post-apocalypse, Sci-Fi, Seinen, Violence
Thành viên thực hiện:
Biên dịch: Gấu yêu thỏ con
Biên tập: Cú yêu chuột nhắt
Tóm tắt phim
Hành trình của đệ tử Pedobear không chính tông đi giành hoa đã có chủ.

Continue reading “Black Bullet – Ep 04”

Black Bullet – Ep 03v2

bb 03
Mừng ngày giải phóng miền nam,

đứng nổ một mình còn ghê hơn Tank của Nga.

Khi nào Ep 04 ra lò đây nhỉ  :bp:

Thông Tin Phim
Black-Bullet
Tựa phim: Black Bullet
Tựa eng: Black Bullet
Tựa Kanji: ブラック・ブレット
Số tập: ???, TV Series
Thời gian khởi chiếu: 08.04.2014 đến ??
Sản xuất: Kinema Citrus
Thể loại: Action, Demons, Horror, Martial Arts, Novel, Parasite, Post-apocalypse, Sci-Fi, Seinen, Violence
Thành viên thực hiện:
Biên dịch: Gấu yêu thỏ con
Biên tập: Cú yêu chuột nhắt
Tóm tắt phim
Hành trình của đệ tử Pedobear không chính tông đi giành hoa đã có chủ.

Continue reading “Black Bullet – Ep 03v2”

Black Bullet – Ep 02v2

bb 02
Vâng, rất sung và dường như là Unstoppable :bp:

Thông Tin Phim
Black-Bullet
Tựa phim: Black Bullet
Tựa eng: Black Bullet
Tựa Kanji: ブラック・ブレット
Số tập: ???, TV Series
Thời gian khởi chiếu: 08.04.2014 đến ??
Sản xuất: Kinema Citrus
Thể loại: Action, Demons, Horror, Martial Arts, Novel, Parasite, Post-apocalypse, Sci-Fi, Seinen, Violence
Thành viên thực hiện:
Biên dịch: Gấu yêu thỏ con
Biên tập: Cú yêu chuột nhắt
Tóm tắt phim
Hành trình của đệ tử Pedobear không chính tông đi giành hoa đã có chủ.

Continue reading “Black Bullet – Ep 02v2”

Black Bullet – Ep 01v2

bb 01
Đôi lời nhắn nhủ:
Lâu nay cú chăn gà theo kiểu nuôi thả vườn nhưng sau gần một tháng nhìn lại thì thấy là gà không béo tốt, không thể trách gà toàn bươi giun nhưng không ăn mà còn phải trách cú ỷ y bỏ bê không chăm sóc
:ok:
Do đó cú đã quyết định cho gà vào chuồng để nuôi bằng thức ăn dinh dưỡng chất lượng cao nhãn hiệu Cú vọ :mgt:
Từ thời điểm này trở đi Project này sẽ do gà bươi + cú lấp, vì tương lai của thịt gà VN chất lượng cao. Biết là các bạn đã xem v1 rồi nhưng hãy ráng ủng hộ v2 với chất lượng thịt cao cấp hơn :-?
Hôm nay tuy gà đã rặn xong Ep 04 nhưng phải qua Cú kiểm duyệt thì mới ra lò nhé. Cú sẽ kiểm thật nhanh để trong nay mai đủ cả 4 tập mmm

Thông Tin Phim
Black-Bullet
Tựa phim: Black Bullet
Tựa eng: Black Bullet
Tựa Kanji: ブラック・ブレット
Số tập: ???, TV Series
Thời gian khởi chiếu: 08.04.2014 đến ??
Sản xuất: Kinema Citrus
Thể loại: Action, Demons, Horror, Martial Arts, Novel, Parasite, Post-apocalypse, Sci-Fi, Seinen, Violence
Thành viên thực hiện:
Biên dịch: Gấu yêu thỏ con
Biên tập: Cú yêu chuột nhắt
Tóm tắt phim
Hành trình của đệ tử Pedobear không chính tông đi giành hoa đã có chủ.

Continue reading “Black Bullet – Ep 01v2”