[Sắc-hiệp][Fiction] The darkness history – Chương 34

Trước hết tặng mọi người mấy cái hài bệnh.:tentacle:

Mơ 2
Chủ nhật một ngày cả đoàn Clip-sub đi off, Pú mặt tức giận đi đến, tất cả mọi người hỏi lí do.

Pú: anh vừa đánh nhau với thằng bạn anh.

Mọi người: Tại sao?

Pú: Sáng nay nó kể đêm qua nó mơ thấy nó gặp Leah Dizon.

Mọi người: Thế thì sao?

Pú: Nó bảo nó fập em ý.

Mọi người: Thế nên mới ghen tỵ đánh nhau với nó hả.

Pú: Không phải.

Mọi người: Thế tại sao?

Pú: Sáng nay anh dậy, anh thấy lỗ đít anh đau.

Mọi người: WTFFFFF

Chương 34 – Tài năng thật của Tiền Tài (1)