[Senchou] Doraemon – Shin Nobita no Uchuu Kaitakushi (2009) [DVD]

Senchou hiện đang ngủ đông nên đã hỏi Hero1711 post lại vào web CS vì mình rất tiếc cho Secnhou, có những thành quả không được cộng đồng ghi nhận và giữ gìn đúng mức. Đây là bản DVD hoàn chỉnh của Senchou, 100 file mkv đã được join lại để có thể tiện lưu trữ, kèm trailer 2009 DVD.

Continue reading “[Senchou] Doraemon – Shin Nobita no Uchuu Kaitakushi (2009) [DVD]”