Gokukoku no Brynhildr – 03

Gokukok-no-Brynhildr - 03

Và nhận xét ở đoạn gần cuối là mình chắc chắn đã thấy cái kiểu này tới 3 lần rồi ...
P/S: máu đã đổ ...

Thông Tin Phim

Gokukok-no-Brynhildr
Tựa phim: Gokukoku no Brynhildr.
Tựa eng: Brynhildr in the Darkness.
Tựa Kanji: 極黒のブリュンヒルデ.
Thể loại phim: TV Series
Số tập: 13?
Thời gian khởi chiếu: 07.04.2014 đến ??
Sản xuất: Arms

Thể loại: Action, Harem, Horror, Manga, Seinen, Tragedy, Violence

Thành viên thực hiện: Viết đen trên làn da sáng ngời

Tóm tắt phim
Trai thì thích ngắm sao trên nách gái
Gái thì máu me be bét

Note cho ep 1
CQ: dịch thẳng từ mã Morse thì có nghĩa là gọi hết tất cả các trạm
Nininga: 2×2
Momonga (モモンガ): sóc bay
Hachini: 8×4
Hachi(蜂): con ong
Happa: 8×8
Happa (葉っぱ): lá cây
Aokusai(青臭い): mùi cỏ non
Túm lại là vãi cả bảng cửu chương
Note cho ep 2
Soshite ima (そして今)
へ(He) Đè ラ(Ra) ra = 今(Ima)
Sayuu no (左右 の)
ナ(Na) Trên エ(e) Trên ロ(Ro) = 左右(Sayuu)
Túm lại thì những thứ trên đúng với thuật xếp hình ...
Còn đúng với tiếng nhật không thì cái này sợ mất công mấy bé jap lớp 1 giải thích nên mình cũng chả hỏi làm gì ...

Continue reading “Gokukoku no Brynhildr – 03”