[Clip-LK] High School Of The Dead

Thể loại: Horror, zombie, big boobs, action
Khởi chiếu: từ ngày 5 tháng 7 năm 2010
Hãng vẽ film: Madhouse

Tóm tắt nội dung :

1 ngày trong xanh nắng hiền hòa … Zombie chạy tung tăng trong sân trường ngập nắng. Điều tiếp theo là các nhân vật chính lập thành 1 team và chạy lăng xăng giết zombie!

Thành viên tham gia :

Translator : Invincible_Dark_Thunder, vuluc88

Editor: vuluc88

Timer: CoalGay Fansub

Typesetter: ???

Kara Fx : ???

Encoder: Dục lão

Raw Provider : Invincible_Dark_Thunder

Quality Checker: Invincible_Dark_Thunder

Uploader: Invincible_Dark_Thunder

Continue reading “[Clip-LK] High School Of The Dead”