Junketsu no Maria – 01

maria

Tựa phim: Junketsu no Maria
Thể loại phim: TV Series
Số tập: 12(?)
Thời gian khởi chiếu: 11.01.2015 đến ??
Sản xuất: Production I.G

Thể loại: Violence, magic, manga, seinen

~Thành viên thực hiện~
BIết rồi thùy làm gì? Các cậu có quan tâm ếu đâu mờ

Giới thiệu nội dung:
Phù Thủy Trinh Trắng Thuần Khiết và Mộng Ma Dâm Dục.

Continue reading “Junketsu no Maria – 01”