6 Replies to “Junketsu no Gayria – 02”

  1. Lâu quá rùi, khi nào ra ep mới vậy CÚ :cheese: . Hay Cú thích đc mình thông 1 cái rồi mới ra hàng :trol:

    1. Tittle hoàn toàn phù hợp với nội dung phim. Mình đã checked và cảm thấy như đang bị tổn thương tâm hồn nghiêm trọng.

  2. Đề nghị anh em “thông cảm” Chym thật mạnh và nhanh vào cùng với hỗn hợp thần thánh là tương ớt + wasabi + castrol pow one :trol: :trol:

  3. :ic: Chym, chổng mông lên nào! :D Chúng ta sẽ thông cho tới khi nào cảm thì thôi, đó là “thông cảm”! :mgt:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »