[Clip-sub] Kanon (2006) Ep 19 ~> 24 [Final]

[Clip-sub][848×480-h264-Vorbis]Kanon (2006) Ep 19

[Clip-sub][848×480-h264-Vorbis]Kanon (2006) Ep 20

[Clip-sub][848×480-h264-Vorbis]Kanon (2006) Ep 21

[Clip-sub][848×480-h264-Vorbis]Kanon (2006) Ep 22

[Clip-sub][848×480-h264-Vorbis]Kanon (2006) Ep 23

[Clip-sub][848×480-h264-Vorbis]Kanon (2006) Ep 24

Vậy là lại thêm 1 bộ nữa được Clip-sub hoàn tất. Mục tiêu tiếp theo sẽ là: Seto No Hayanome, Rosario + Vampire Capu2, Clannad ~After Story~ … Mọi người ủng hộ nhé :twisted:

Download links:

Adrive Ep 19 Mirror (FWT links)

Adrive Ep 20 Mirror (FWT links)

Adrive Ep 21 Mirror (FWT links)

Adrive Ep 22 Mirror (FWT links)

Adrive Ep 23 Mirror (FWT links)

Adrive Ep 24 [Final] Mirror (FWT links)