Tự tử the movie

Thật ra lúc đầu mình cũng không biết cái này được chiếu ở vn, thậm chí không biết là có anime, sau khi có vụ xxx nổi lên thì mới biết. Mình cũng không cổ súy cho việc coi thường bản quyền. Sau khi xem xong thì mình đánh giá đây là một movie hay, nên đi xem để ủng hộ nhà sản xuất, sẽ rất có lợi sau này.

Dù rằng chỉ có file sub, nhưng nếu có thông báo về bản quyền thì nhóm cũng sẽ gỡ cái link xuống.

Continue reading “Tự tử the movie”