Clip-sub.com

Mushishi Zoku Shou (Completed)

Mushishi Zoku Shou: Suzu no Shizuku [Ep 23-24][TVs][Completed]

Mushishi Zoku Shou: Suzu no Shizuku [Ep 23-24][TVs][Completed]

Mushishi-Zoku-Shou---23-24

Update Movie Suzu no Shizuku [Ep 23 và 24 theo TVs] 
Định nghĩa của hạnh phúc
– Với người dịch thì pick bộ này là hạnh phúc rồi
– Gần 10 năm cho một tuyệt phẩm và giờ thì Mushishi đã chính thức kết thúc,
phía sau không còn quyển kí lục nào nữa
:bye:
Thông tin phim
Thành viên thực hiện
more
Mushishi Zoku Shou – Ep 22

Mushishi Zoku Shou – Ep 22

Mushishi-Zoku-Shou---22

Update Ep 22 
Đây chỉ là END của TV series
Mushishi Zoku Shou còn 1 movie kết thúc sẽ chiếu vào năm sau

:3
Thông tin phim
Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
more
Mushishi Zoku Shou – Ep 21

Mushishi Zoku Shou – Ep 21

Mushishi-Zoku-Shou---21

Update Ep 21
:mafia:
Thông tin phim
Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
more
Mushishi Zoku Shou – Ep 20

Mushishi Zoku Shou – Ep 20

Mushishi-Zoku-Shou---20

Update Ep 20
:mafia:
Thông tin phim
Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
more
Mushishi Zoku Shou – Ep 19

Mushishi Zoku Shou – Ep 19

Mushishi-Zoku-Shou---19

Update Ep 19
:D
Thông tin phim
Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
more
Mushishi Zoku Shou – Ep 18

Mushishi Zoku Shou – Ep 18

mushishi-zoku-shou---18

Update Ep 18
:D
Thông tin phim
Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
more
Mushishi Zoku Shou – Ep 17

Mushishi Zoku Shou – Ep 17

mushishi-zoku-shou---17

Update Ep 17
:D
Thông tin phim
Thành viên thực hiện: Cú The Elder
Hỗ trợ: JJ-Channel
more