Clip-sub.com

Yuri Kuma Arashi (Ongoing)

Yuri Kuma Arashi – Ep 06

Yuri Kuma Arashi – Ep 06

yuri-kuma-6

Cô gái Mặt trăng và Cô gái Rừng rậm :ok:

~ Thông tin phim ~
Yuri-Kuma-Arashi

Tựa phim: Yuri Kuma Arashi
Tựa Kanji: ユリ熊嵐
Thể loại phim: TV Series
Số tập: Chưa biết
Thời gian khởi chiếu: 06.01.2015 đến ??
Sản xuất: Silver Link

Thể loại: Yuri, Seinen, Romance, Fantasy

Đạo diễn và Nguyên tác: Ikuhara Kunihiko
(Mawaru Penguindrum)

Giới thiệu nội dung:
Bão gấu bách hợp.

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

///////////////////////////

Update Ep 06.

more

Yuri Kuma Arashi – Ep 05

Yuri Kuma Arashi – Ep 05

yuri-kuma-05

Bear down! Bear down!

~ Thông tin phim ~
Yuri-Kuma-Arashi

Tựa phim: Yuri Kuma Arashi
Tựa Kanji: ユリ熊嵐
Thể loại phim: TV Series
Số tập: Chưa biết
Thời gian khởi chiếu: 06.01.2015 đến ??
Sản xuất: Silver Link

Thể loại: Yuri, Seinen, Romance, Fantasy

Đạo diễn và Nguyên tác: Ikuhara Kunihiko
(Mawaru Penguindrum)

Giới thiệu nội dung:
Bão gấu bách hợp.

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

///////////////////////////

Update Ep 05.

more

Yuri Kuma Arashi – Ep 04

Yuri Kuma Arashi – Ep 04

yurikuma-4

Sasuga Kunihiko-sensei ;_;
Ep hay nhất cho đến giờ ;_;

~ Thông tin phim ~
Yuri-Kuma-Arashi

Tựa phim: Yuri Kuma Arashi
Tựa Kanji: ユリ熊嵐
Thể loại phim: TV Series
Số tập: Chưa biết
Thời gian khởi chiếu: 06.01.2015 đến ??
Sản xuất: Silver Link

Thể loại: Yuri, Seinen, Romance, Fantasy

Đạo diễn và Nguyên tác: Ikuhara Kunihiko
(Mawaru Penguindrum)

Giới thiệu nội dung:
Bão gấu bách hợp.

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

///////////////////////////

Update Ep 04.

more

Yuri Kuma Arashi – Ep 03

Yuri Kuma Arashi – Ep 03

yuri-kuma-arashi-3

Lại có người chết, và mặt người dịch tiếp tục :derp:

~ Thông tin phim ~
Yuri-Kuma-Arashi

Tựa phim: Yuri Kuma Arashi
Tựa Kanji: ユリ熊嵐
Thể loại phim: TV Series
Số tập: Chưa biết
Thời gian khởi chiếu: 06.01.2015 đến ??
Sản xuất: Silver Link

Thể loại: Yuri, Seinen, Romance, Fantasy

Đạo diễn và Nguyên tác: Ikuhara Kunihiko
(Mawaru Penguindrum)

Giới thiệu nội dung:
Bão gấu bách hợp.

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

///////////////////////////

Update Ep 03.

more

Yuri Kuma Arashi – Ep 02

Yuri Kuma Arashi – Ep 02

yuri-kuma-2

Cái mặt người dịch sau khi xem ep 2 nó thế này :derp:

~ Thông tin phim ~
Yuri-Kuma-Arashi

Tựa phim: Yuri Kuma Arashi
Tựa Kanji: ユリ熊嵐
Thể loại phim: TV Series
Số tập: Chưa biết
Thời gian khởi chiếu: 06.01.2015 đến ??
Sản xuất: Silver Link

Thể loại: Yuri, Seinen, Romance, Fantasy

Đạo diễn và Nguyên tác: Ikuhara Kunihiko
(Mawaru Penguindrum)

Giới thiệu nội dung:
Bão gấu bách hợp.

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

///////////////////////////

Update Ep 02.

more

Yuri Kuma Arashi – Ep 01v2

Yuri Kuma Arashi – Ep 01v2

Yuri-Kuma-Arashi

Tựa phim: Yuri Kuma Arashi
Tựa Kanji: ユリ熊嵐
Thể loại phim: TV Series
Số tập: Chưa biết
Thời gian khởi chiếu: 06.01.2015 đến ??
Sản xuất: Silver Link

Thể loại: Yuri, Seinen, Romance, Fantasy

Đạo diễn và Nguyên tác: Ikuhara Kunihiko
(Mawaru Penguindrum)

~Thành viên thực hiện~
Biên dịch: Zenko

Giới thiệu nội dung:
Bão gấu bách hợp.

///////////////////////////

Sau khi xem Ep 01: Sasuga Kunihiko-sensei :sure:
p/s: Sẽ update v2 có OP ED sau.
Vì tính chất nghiêm trọng của hàng original
nên ai tìm được lỗi thì tranh thủ báo trước khi có v2.

Update Ep 01v2.

more