[Clip-sub] CLANNAD ~After Story~ DVD Vol 5 (Ep 13 ~ 15)

Rate this post

Hàng mong đợi đã lâu mặc dù hơi bị bốc mùi kaka

konachancom-45013-sample

Cùng nhau nuôi rồng con lào!^^

DragonadoptersDragonadoptersDragonadopters

Download links:

Tồ rên Vol 5 (Ep 13 ~ 15) Nhai trước lào :hoisinh:

FWT Ep 13

FWT Ep 14

FWT Ep 15

MU Ep 13

MU Ep 14

MU Ep 15

MF Ep 13-Part 1…..Part 2…..Part 3

MF Ep 14-Part 1…..Part 2…..Part 3

MF Ep 15-Part 1…..Part 2…..Part 3

<>HF & GL

2 thoughts on “[Clip-sub] CLANNAD ~After Story~ DVD Vol 5 (Ep 13 ~ 15)

  1. Tui mún hỏi sao tập nào cũng nặng quá vậy, toàn ~250Mb, lưu trong máy ai mà chịu cho nổi. Có nguyên nhân nào khác không vì tui thấy để khoảng 60-70 Mb cũng đã mịn và nét lắm rồi. :?:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 8 = sixteen

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: more »