Clip-sub.com

April Anime List

List các bộ phim anime sẽ ra trong tháng 4…

List này copy từ bên Sickos-Alliance

Bấm vào hình để xem khổ lớn

Admin

I'm a victim of myself, I created Clip-sub

Latest posts by Admin (see all)

Comments
  • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »

  • Shelly March 19, 2010 at 19:54

    mình mong cái Iron man, wolfverine và kissxsis thui

  • FreeZe March 19, 2010 at 11:59

    tình hình là rất nóng lòng chờ angel beat của clip sub đây ;))

  • no name March 18, 2010 at 18:08

    hay we’ sap’ co’ fjm moj ruj`