16 Replies to “[Clip-sub]​ Infinite​ Stratos​ – ​IS​ 09​”

  1. @Kyou: cậu mở file lên bấm Alt+R -> enter cho nó repair file nó sẽ cho ra 1 file có tên fixed.xxx xóa file cũ và xóa cái tên fixed. của file mới sau đó giải nén lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »