Clip-sub.com

[Clip-sub] Durarara Ep 25

Update ep 25.

Ep 25 kèm theo DVD cuối của series Durarara, và DVD cũng có nghĩa là sẽ không có 720p.


Download


Sub rời v2


MF Ep 25 v2

5 thoughts on “[Clip-sub] Durarara Ep 25

  1. legendbk

    á á á á á ………ep 25 :x
    Thanks các bác :x
    Kéo về xem nói về cái khỉ gì =.=!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »