[Clip-sub] Chobits Ep 15 & 16

Hàng dấm siêu chua vì ngâm lâu quá kaka

https://clip-sub.com/wp-content/uploads/2009/06/konachancom-50145-chii-chobits-multichromatic.jpg

Cùng nhau nuồi các em này nhá !!!

DragonadoptersDragonadoptersDragonadoptersDragonadoptersDragonadopters

:angel: Lâu quá mới rel dấm chua … vì sao ngâm như thế? Vì trong nhóm DK các bạn ai cũng bận

  • Thành viên taka (QC) thì vào bệnh viện nằm với các em y tá (sướng được các em y tá chăm sóc)  :moe:
  • Scor (translater) thì bận thi nghe đồn nghe căng lắm (hy vọng Scor thi tốt rồi còn làm tiếp)
  • Blood(encoder) thì thi tốt nghiệp (hy vọng hắn ko rớt)  :angel:
  • Cha huy(typeseter) thì bla bla bla DK doe doạ lăm le đòi cắt này cắt nọ mới chịu đưa hàng thế là Chii bị ngâm thành  chua siêu chua.:cuhanh:
  • Còn DK cũng gần thi tới nơi nhưng cũng ráng làm cho xong, nếu ko xong dc thì ngâm tiếp vậy kaka.

:lay:

– Bla bla bla nhiều rồi, link các bạn down nè, ko thì các bạn đè DK ra kill rồi cắt này cắt nọ mất :runray:

MF Ep15…001 MF Ep 15…002

Mề Gà Ep 15

MF Ep 16…001 MF Ep 16…002

Mề Gà Ep 16

:rar:

HF&GL

2 Replies to “[Clip-sub] Chobits Ep 15 & 16”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »