[Clip-sub] Fairy Tail Ep 1v2 ~ Ep 3

Dấm chua, dấm chua

Ep 1v2 có thay đổi khá nhiều so với bản trước (Tuy chất lượng encode không bằng), nhưng vẫn khuyến khích các bạn down bản này

Download links (HQ):

Torrent Ep 1v2 ~ 3 (h264 1280×720)

FWT Ep 1v2 (h264 1280×720)

MU Ep 1v2 (h264 1280×720)

MF Ep 1v2 (h264 1280×720) – Part 1……….Part 2

FWT Ep 2 (h264 1280×720)

MU Ep 2 (h264 1280×720)

MF Ep 2 (h264 1280×720) – Part 1……….Part 2

FWT Ep 3 (h264 1280×720)

MU Ep 3 (h264 1280×720)

MF Ep 3 (h264 1280×720) – Part 1……….Part 2

4 Replies to “[Clip-sub] Fairy Tail Ep 1v2 ~ Ep 3”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »