[Clip-sub] Kannagi ~ Crazy Shrine Maidens Ep 5 + 6

[Clip-sub]Kannagi ~ Crazy Shrine Maidens Ep 5 HD[1280×720-h264-Vorbis]

[Clip-sub]Kannagi ~ Crazy Shrine Maidens Ep 6 HD[1280×720-h264-Vorbis]

Tình hình là do mãi lo cho quà năm mới vừa rồi nên bây giờ mới có thể release được ep 5 và 6 của Kannagi :lol:

Hiện tại chỉ up link torrent cho bà con hút máu, còn link direct sẽ update sớm nhất có thể :evil:

Tô rần nhai trước:

Torrent Ep 5 HD (h264 1280×720)

Torrent Ep 6 HD (h264 1280×720)

DDL nhai sau:

MU Ep 5 HD (h264 1280×720)

MU Ep 5 SD (h264 704×400)

MU Ep 6 HD (h264 1280×720)

MU Ep 6 SD (h264 704×400)

MF Ep 5 HD (h264 1280×720) – Part 1Part 2Part 3

MF Ep 5 SD (h264 704×400)-Part 1Part 2

MF Ep 6 HD (h264 1280×720) – Part 1 Part 2Part 3

MF Ep 6 SD (h264 704×400) – Part 1Part 2

3 Replies to “[Clip-sub] Kannagi ~ Crazy Shrine Maidens Ep 5 + 6”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »