[Clip-sub] Ookamikakushi Ep 3 + 4

Update lào mmm

Con đường đuổi tiến độ của STSS (Super turtle speed sub) và Frostii (Nhóm tớ chọn để dịch theo) càng lúc càng được rút ngắn :uong:

Giờ mới để ý credits trong phim quên béng mất Encoder: Rarsix Thành thật xin lỗi đồng chí

Download links:

MU Ep 3 (h264 1280×720)

MF Ep 3 (h264 1280×720) – Part 1 ………. Part 2

MU Ep 4 (h264 1280×720)

MF Ep 4 (h264 1280×720) – Part 1 ………. Part 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »