Clip-sub.com

[Clip-sub] Ookamikakushi Ep 3 + 4

Rate this post

Update lào mmm

Con đường đuổi tiến độ của STSS (Super turtle speed sub) và Frostii (Nhóm tớ chọn để dịch theo) càng lúc càng được rút ngắn :uong:

Giờ mới để ý credits trong phim quên béng mất Encoder: Rarsix Thành thật xin lỗi đồng chí

Download links:

MU Ep 3 (h264 1280×720)

MF Ep 3 (h264 1280×720) – Part 1 ………. Part 2

MU Ep 4 (h264 1280×720)

MF Ep 4 (h264 1280×720) – Part 1 ………. Part 2

  • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »