Clip-sub.com

[Clip-sub] Ookamikakushi Ep 7

Finally caught up Frostii :wtf:

Dư mà bọn họ mới chỉ rel đến Ep 7 thôi, nên khi nào bên mình có Ep 8 thì God knows nhé các tình yêu :yesyes:

Download links (HQ):

MU Ep 7 (h264 1280×720)

MF Ep 7 (h264 1280×720) – Part 1 ………. Part 2

Comments
  • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »

  • Mozact March 26, 2010 at 21:54

    hay wá , đang đến hồi gay cấn , mong đợi mấy pác