17 Replies to “[Clip-sub] Soul Eater Ep 20”

 1. các bác có làm trọn bộ Tsubasa của Clam ko vậy niếu có thì thông báo cho mình biết nhé :smile:

 2. Mirror Rapidshare cho 20 tập
  http://rapidshare.com/files/147935065/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_01.avi.001
  http://rapidshare.com/files/147941068/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_01.avi.002
  http://rapidshare.com/files/147984547/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_02.avi.001
  http://rapidshare.com/files/147958482/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_02.avi.002
  http://rapidshare.com/files/147967398/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_03.avi.001
  http://rapidshare.com/files/148171098/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_03.avi.002
  http://rapidshare.com/files/148201957/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_04.avi.001
  http://rapidshare.com/files/148177401/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_04.avi.002
  http://rapidshare.com/files/148184171/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_05.avi.001
  http://rapidshare.com/files/148189236/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_05.avi.002
  http://rapidshare.com/files/148293804/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_06.avi.001
  http://rapidshare.com/files/148216408/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_06.avi.002
  http://rapidshare.com/files/148224760/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_07.avi.001
  http://rapidshare.com/files/149604535/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_07.avi.002
  http://rapidshare.com/files/148281037/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_08.avi.001
  http://rapidshare.com/files/148302888/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_08.avi.002
  http://rapidshare.com/files/148348928/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_09.avi.001
  http://rapidshare.com/files/149296750/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_09.avi.002
  http://rapidshare.com/files/149388790/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_10.avi.001
  http://rapidshare.com/files/149582164/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_10.avi.002
  http://rapidshare.com/files/150165542/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_11.avi.001
  http://rapidshare.com/files/149628781/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_11.avi.002
  http://rapidshare.com/files/149924478/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_12.avi.001
  http://rapidshare.com/files/149962088/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_12.avi.002
  http://rapidshare.com/files/150158075/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_13.avi.001
  http://rapidshare.com/files/150161358/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_13.avi.002
  http://rapidshare.com/files/150177296/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_14.avi.001
  http://rapidshare.com/files/150201133/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_14.avi.002
  http://rapidshare.com/files/150206314/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_15.avi.001
  http://rapidshare.com/files/150220923/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_15.avi.002
  http://rapidshare.com/files/150462519/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_16.avi.001
  http://rapidshare.com/files/150468185/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_16.avi.002
  http://rapidshare.com/files/150508464/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_17.avi.001
  http://rapidshare.com/files/150514576/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_17.avi.002
  http://rapidshare.com/files/150521957/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_18.avi.001
  http://rapidshare.com/files/150582139/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_18.avi.002
  http://rapidshare.com/files/150729499/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_19.avi.001
  http://rapidshare.com/files/150741443/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_19.avi.002
  http://rapidshare.com/files/151348387/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_20.avi.001
  http://rapidshare.com/files/151151994/_T_S__Soul_Eater_-_LATE_SHOW_-_20.avi.002

  1. anh theking lấy link mirror của mirror adrive và ifile của get backers không ?? nếu lấy thì em gửi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »