Clip-sub.com

[Clip-sub] Tiger & Bunny – Ep16~20

Rel trước 5 tập, số còn lại Noel quăng nốt nhé

Xem tới Ep 20 thấy tội cho thằng Kotetsu

Bonus mấy cái hình

Link Download

Ep 16: MF 01 | MF 02

Ep 17: MF 01 | MF 02

Ep 18: MF 01 | MF 02

Ep 19: MF 01 | MF 02

Ep 20: MF 01 | MF 02

10 thoughts on “[Clip-sub] Tiger & Bunny – Ep16~20

  1. Scorpid

    Ném luôn cho rồi, giữ lại làm gì chứ hè hè
    Nói chung là, rel trước 1/2 cho mình có cái cảm giác đã giả gần hết nợ ấy mà :be:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »