[Clip-sub]Update của Epu >:)

coi fần hide nào


àh nói trước luôn, acc FWT này của Epu là chứa tất cả những link dưới đây, mà 1 acc BW 2Gbs/tháng nên down chậm là ko down đc nhé. Toàn bộ các link dưới đây là FWT đã get ko cần fải xài proxy nhé. À quên xin nói rõ đây là update DIRECT LINK THÔI KHÔNG PHẢI BẢN REMAKE CỦA KANNAGI HAY CLANNAD AS, NÊN BẠN NÀO TRƯỚC ĐÂY DOWN RỒI ĐỪNG DOWN NỮA NHÉ.

Đầu tiên là CLANNAD After story 1 – 6


Ep 1

Ep 2

Ep 3

Ep 4

Ep 5

Ep 6

Tiếp theo là Kannagi 1 – 8

Ep 1

Ep 2

Ep 3

Ep 4

Ep 5

Ep 6

Ep 7

Ep 8

3 Replies to “[Clip-sub]Update của Epu >:)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »