[Clip-sub]Valkyria Chronicles Ep 1v2

Hờ hờ, do lỗi timing của mình nên lúc giao sub cho trans đã làm trans dịch nhầm 1 vài thứ, ra v2 để chỉnh lại, mong bà con thông cảm, sorry all, nhân tiện, vì trans chính của bộ này có 1 chút việc riêng gia đình, tạm thời nếu có trans thay thế thì vẫn sẽ rel bt, còn không có thì… stall 1 thời gian vậy

Mề Gà Úp Shọt

Media Fire Part 1………Part2………Part3………Part4

GL % HF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »