[Clip-sub]Valkyria Chronicles Ep 2

Etou… kể từ Ep 2, nhân sự của project này có sự thay đổi (dù mình thì chẳng muốn chút nào)…

Các thành viên tham gia Project: (tạm thời, sẽ có bổ sung sau)

– Translator: Vam
Basic Editor: Rarsix
– Editor: Rarsix
– Timer: Ayako fansub
– Typesetter: Rarsix
– Karaoke Fx: Rarsix
– Encoder: Rarsix
– Quality Checker: Rarsix
– RAW Provider: Rarsix
– Uploader : Rarsix and ???

Torrent Ep 2 (720p)

Mề Gà Ep 2 (720p)

Media Fire Part 1………Part2………Part3………Part4

GL & HF

One Reply to “[Clip-sub]Valkyria Chronicles Ep 2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »