Clip-sub.com

Clockwork Planet – 04

~ TẬP 4 ~
Lẽ ra up thêm vài tập nữa mà chưa có down raw về nên up trước 1 tập :ok:

DOWNLOAD: 4SHARE | MEGA

Scorpid

Fuck the fucking fuckers...
Comments
 • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »

 • OMG! May 27, 2017 at 17:58

  No pls, trời ơi! Vừa xem của nhóm khác xong thì clipsub lại ra ep 4 :dichmau:
  Trễ quá :bye:

 • S.M May 27, 2017 at 12:54

  :dichmau: :dichmau: :dichmau:
  Là do Cạp làm chậm tiến độ phim của Ruby T_T T_T T_T