Clip-sub.com

[Clip-sub] Durarara!! Ep 1~4 HQ

Hèm, hàng ngâm lâu quá bốc mùi rồi, rel thôi :sheep:

Ep 01

MF Part 1
MF Part 2

Megaupload

Adrive
 

Ep 02

MF Part 1
MF Part 2

Megaupload

Adrive

 

Ep 03

MF Part 1
MF Part 2

Megaupload

Adrive

Ep 04

MF Part 1
MF Part 2

Megaupload

Adrive

Comments
  • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »

  • PuNN April 28, 2012 at 20:13

    mf del rồi up lại đi