Inari, Konkon, Koi Iroha – 07

in7 (600 x 337)

Yeah, delay :-bd

Chú thích: “Thần vô nguyệt” ở đây nghĩa là tháng của thần linh, chữ “vô” không mang nghĩa là “không có” mà chỉ là từ dùng để nối âm (na) Vậy nên ý nghĩa của nó là “tháng của thần linh” chứ không phải “tháng không có thần” Trong tháng này thì tất cả các vị thần đều rời nơi ở để đến họp tại (Izumo) Xuất Vân Đại Xã.

~Thông Tin+Giới Thiệu~

 

DOWNLOAD

Megaupload

4share

5 Replies to “Inari, Konkon, Koi Iroha – 07”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »