5 Replies to “Mahou Shoujo Taisen – Ep 05”

    1. Chắc thế, có lẽ bạn đúng, có lẽ bạn sai nhưng mình tuân thủ quy tắc luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu nên sẽ không sửa đâu, bạn thông cảm nhé :3

Leave a Reply

Your email address will not be published.

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »