Clip-sub.com

Motohiro Hata – Himawari no Yakusoku MV

Còn lâu mới phát hành Bluray, thôi thì chúng ta nghe nhạc vậy.

Làm soft sub nên up online sẽ bị mất sub, các thanh niên chịu khó down về mà nghe nhé


Mega.co.nzMixtureCloudTenlua

Mega.co.nzMixtureCloudTenlua

Sophia Emilion

"Beyond the shadow you settled for, there's a miracle illuminated."
Comments
  • kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »

  • oneorone January 8, 2015 at 00:04

    có ai ko vậy :cheese:

  • oneorone January 7, 2015 at 05:32

    giải nén ko được bác ơi !

  • nghĩa January 7, 2015 at 00:51

    giải nén ko được bạn ạ -_-