Clip-sub.com

Motohiro Hata – Himawari no Yakusoku MV

Còn lâu mới phát hành Bluray, thôi thì chúng ta nghe nhạc vậy.

Làm soft sub nên up online sẽ bị mất sub, các thanh niên chịu khó down về mà nghe nhé


Mega.co.nzMixtureCloudTenlua

Mega.co.nzMixtureCloudTenlua

3 thoughts on “Motohiro Hata – Himawari no Yakusoku MV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

kaka :D :ic: :fuckme: :) :os: lololo :no: :cheese: :3 :hi: mmm :guro: :y: :bagia: :dichmau: T_T more »